0901.954.768

Showing all 4 results

4%

Hải sản đông lạnh

THỊT ĐÙI ĐÀ ĐIỂU

235,000  225,000  / Kg
giảm giá 4%
Giá: liên hệ / Kg

Gọi ngay