0901.954.768

Showing all 11 results

46%
120,000  65,000  / Kg
giảm giá 46%
27%

Hải sản đông lạnh

CÁ SẤU NGUYÊN CON LD

75,000  55,000  / Kg
giảm giá 27%
12%

Hải sản đông lạnh

CÁNH ĐÀ ĐIỂU

125,000  110,000  / Kg
giảm giá 12%
25%

Hải sản đông lạnh

CỔ ĐÀ ĐIỂU

60,000  45,000  / Kg
giảm giá 25%
6%

Bao Tử Các Loại

DẠ DÀY ĐÀ ĐIỂU

240,000  225,000  / Kg
giảm giá 6%

Hải sản đông lạnh

ĐÀ ĐIỂU FILE

Giá: liên hệ / Kg
11%

Hải sản nhập khẩu

LƯỜN CÁ HỒI

95,000  85,000  / Kg
giảm giá 11%
25%

Hải sản đông lạnh

SƯỜN ĐÀ ĐIỂU

120,000  90,000  / Kg
giảm giá 25%
4%

Hải sản đông lạnh

THỊT ĐÙI ĐÀ ĐIỂU

235,000  225,000  / Kg
giảm giá 4%
18%

Sản Phẩm Bán Chạy

THỎ LÀM SẠCH

189,000  155,000  / Kg
giảm giá 18%
95,000  / Kg

Gọi ngay