0901.954.768

Showing 1–12 of 14 results

46%
120,000  65,000  / Kg
giảm giá 46%
27%

Hải sản đông lạnh

CÁ SẤU NGUYÊN CON LD

75,000  55,000  / Kg
giảm giá 27%
12%

Hải sản đông lạnh

CÁNH ĐÀ ĐIỂU

125,000  110,000  / Kg
giảm giá 12%
25%

Hải sản đông lạnh

CỔ ĐÀ ĐIỂU

60,000  45,000  / Kg
giảm giá 25%
6%

Bao Tử Các Loại

DẠ DÀY ĐÀ ĐIỂU

240,000  225,000  / Kg
giảm giá 6%

Hải sản đông lạnh

ĐÀ ĐIỂU FILE

Giá: liên hệ / Kg
11%

Hải sản nhập khẩu

LƯỜN CÁ HỒI

95,000  85,000  / Kg
giảm giá 11%
27%

Hải sản đông lạnh

Qủa đùi heo

89,000  65,000  / Kg
giảm giá 27%
25%

Hải sản đông lạnh

SƯỜN ĐÀ ĐIỂU

120,000  90,000  / Kg
giảm giá 25%
4%

Hải sản đông lạnh

THỊT ĐÙI ĐÀ ĐIỂU

235,000  225,000  / Kg
giảm giá 4%
3%

CÁC LOẠI KHÁC

Thịt Trâu (mã 60 A)

145,000  140,000  / Kg
giảm giá 3%
6%

CÁC LOẠI KHÁC

Thịt Trâu (mã 60 s)

155,000  145,000  / Kg
giảm giá 6%

Gọi ngay