0901.954.768

Ngao - Sò - Ốc

Showing all 5 results

Ngao - Sò - Ốc

CỒI MAI

110,000 

Ngao - Sò - Ốc

ỐC LEN SỐNG

85,000 

Ngao - Sò - Ốc

SÒ ĐIỆP QUẠT

60,000 

Ngao - Sò - Ốc

TÔM SÚ LỘT VỎ

160,000 

Hải Sản Cao Cấp

TU HÀI SỐNG

Giá: liên hệ

Gọi ngay