0901.954.768

Hải sản tươi sống

Showing 1–12 of 22 results

Giá: liên hệ / Kg

Hải sản nhập khẩu

Bào Ngư Hàn Quốc Tươi

990,000  / Kg
10%
195,000  175,000  / Kg
giảm giá 10%
6%
550,000  515,000  / Kg
giảm giá 6%
21%
285,000  225,000  / Kg
giảm giá 21%
13%
75,000  65,000  / Kg
giảm giá 13%
15%
200,000  170,000  / Kg
giảm giá 15%
15%
195,000  165,000  / Kg
giảm giá 15%
13%
80,000  70,000  / Kg
giảm giá 13%

Gọi ngay