0901.954.768

Tôm các loại

Showing all 6 results

SÒ ỐC, TÔM CUA

Thịt Tôm Tít (Size nhỏ)

290,000  / Kg
690,000  / Kg

SÒ ỐC, TÔM CUA

Tôm Hùm Baby Tươi (kg)

650,000  / Kg

Hải sản tươi sống

TÔM HÙM SỐNG

Giá: liên hệ / Con

SÒ ỐC, TÔM CUA

Tôm Mũ Ni Đỏ Tươi

690,000  / Kg

Ngao - Sò - Ốc

TÔM SÚ LỘT VỎ

160,000 

Gọi ngay