0901.954.768

Thực Phẩm Chế Biến

Showing all 5 results

18%
120,000  98,000  / Kg
giảm giá 18%

Thực Phẩm Chế Biến

HOÀNH THÁNH XẾP

77,000 

Thực Phẩm Chế Biến

SƯỜN KHONG KHÓI

140,000 

Thực Phẩm Chế Biến

TÔM CUỘN KHOAI TÂY

41,000 

Thực Phẩm Chế Biến

XÍU MẠI BỐN MÙA

69,500 

Gọi ngay